Lokale miljødata

Fjernvarme gir en klimasmart lokal løsning med fornybart brensel fra nærområdet. Dette betyr at alle våra fjernvarmenett er ulike når det gjelder brenselmiks og klimapåvirkning.

Når det gjelder CO2-utslipp, er det forskjellige standarder å forholde seg til. I Norge er Klimagassregnskap og BREEAM de ledende. I Sverige forholder man seg til Svensk Fjärrvärme og BREEAM.

Vi rapporterer forrige års faktiske verdier, samt en prognose for hvordan vi tror den nåværende miljøpåvirkning vil se ut om fem år, i henhold til BREEAM-dokumentasjonen.

Miljødata og BREEAM-dokumentasjon

Her kan du lese mer om utslipp og brenselmiks for hvert anlegg. I tillegg finner du BREEAM-dokumentasjon under hvert enkelt anlegg.

luftforurensning

Sjekk luftkvaliteten der du bor

Her kan du sjekke luftforurensningen i hele Norge time for time for i dag og i morgen.

fjernvarme utslipp

Fjernkontrollen

Fjernkontrollen gir informasjon om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegg landet rundt.