Miljøstrategi

Statkraft arbeider kontinuerlig med å vurdere miljøaspektene ved fjernvarmevirksomheten. På denne måten kan vi sette inn ressurser for å forbedre vår miljøprestasjon der det er mest effektivt.

Vi har etablert en langsiktig miljøstrategi. Strategien setter en rekke klare ambisjoner og mål for vårt miljøarbeid. Mot 2030 skal vi:

  • I all hovedsak ha fornybar forsyning, 98 - 99% gjennom spillvarme, varmepumpe og el. Fossilt brensel brukes kun som beredskap ved utfall og på de kaldeste dagene.
  • Fjernvarmenettet skal ha stor grad av automatisering og driftes ved lavere temperatur.
  • Fjernvarmenettet skal ha stor grad av fleksibilitet og muligheter for å utnytte byens energiressurser.
  • Arbeide for å senke utslippsnivåene fra anleggene ytterligere.

I tillegg betaler vi:

  • opprinnelsesgarantier for all strøm vi bruker.
  • CO2-avgift for restavfallet som destrueres og gjenvinnes til energi.

Kontakter ytre miljø

contact profile
Sissel Hunderi
Rådgiver ytre miljø
contact profile
Ola Niklasson
Rådgiver ytre miljø


Relatert innhold