Miljøstrategi

Hånd med reagensrør

Statkraft Varme arbeider kontinuerlig med å vurdere miljøaspektene ved virksomheten. På denne måten kan vi sette inn ressurser for å forbedre vår miljøprestasjon der den er mest effektiv.

Vi har etablert en langsiktig miljøstrategi. Strategien setter en rekke klare ambisjoner og mål for vårt miljøarbeid. Blant annet skal vi:

  • Øke andelen av fornybare brensler i alle våre fjernvarmenett. På sikt vil vi bli helt fossilfrie.
  • Arbeide for å senke utslippsnivåene fra anleggene.
  • I fellesskap med våre kunder gjøre våre fjernvarmenett mer energieffektive.
  • Bare benytte klimavennlig elektrisitet i våre anlegg.