Lokale miljødata

Fjernvarme tilbyr en klimasmart lokal løsning med fornybar brensel fra nærområdet. Dette betyr att alle våra fjernvarmenett ser ulike ut når det gjelder brenselmiks og kimapåvirkning.

Når det gjelder utslipp av karbondioksid, er det noen forskjellige standarder for å forholde seg til. I Norge er de ledende Klimagassregnskap og BREEAM,  i Sverige forholder man seg til Svensk Fjärrvärme og BREEAM.

Vi vil rapportere forrige års faktiske verdier, samt en prognose for hvordan vi tror den nåværende miljøpåvirkning vil se ut om fem år i henhold til BREEAM - dokumentasjonen.

Miljødata og BREEAM-dokumentasjon

Her kan du lese mer om utslipp og brenselsmiks for hvert anlegg. I tillegg finner du BREEAM-dokumentasjon under hvert enkelt anlegg.

fjernvarme utslipp

Fjernkontrollen

Fjernkontrollen gir informasjon om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegg landet rundt.