Miljøstrategi

Statkraft Varme arbeider kontinuerlig med å vurdere våre miljøaspekter. På denne måten kan vi sette inn ressurser for å forbedre vår miljøprestasjon der den er mest effektiv. Vi har derfor etablert en miljøstrategi som har en langsiktig ambisjon for vårt miljøarbeid.

 Nåværende strategi inneholder en rekke ulike ambisjoner og mål. Blant annet skal vi:

  • Øke andelen fornybare brensler i alle våre fjernvarmenett, på sikt vil vi bli helt fossilfrie
  • Arbeide for å senke våre utslippsnivåer fra anleggene
  • Påse at vårt kondensatvann skal klare våre strenge interne krav
  • I fellesskap med våre kunder gjøre våre fjernvarmenett mer energieffektive
  • Bare benytte klimavennlig elektrisitet i våre anlegg