ledige stillinger

Vi søker etter Prosjektleder og Driftstekniker ved Heimdal Varmesentral. Begge stillingene er faste heltidsstillinger, dagtid.

Prosjektleder ved Heimdal Varmesentral   

Din rolle:

Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
Solid erfaring innen prosjektledelse fra utvikling til ferdigstilling av prosjekt, herunder også overlevering til driftsorganisasjonen og oppfølging av kontrakter
Teknisk ledelse herunder utvikling, prosjekteringsledelse og etablering av designbasis
Erfaring innen utarbeidelse av beslutningsunderlag, anskaffelser og kontraktsinngåelse
Deltagelse i prosjekter i andre enheter kan også være aktuelt
Være en pådriver og bidragsyter i kontinuerlig forbedringsarbeidet
Være en aktiv bidragsyter til samarbeid og kunnskapsdeling på tvers i hele organisasjonen

Din profil

Høyskole-/universitetsutdanning eller relevant erfaring
Erfaring fra prosjektledelse innen industriprosjekter
Det er en fordel med erfaring innen et eller flere relevante fagområder som f.eks. prosess-/varmeteknikk, maskinteknikk og forbrenning-/renseteknikk.
Evne å arbeide selvstendig og strukturert, men samtidig være teamorientert med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Førerkort for personbil
Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier;
kompetent, ansvarlig og nyskapende.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Statkraft tilbyr:

Faglig og personlig utvikling i et konsern i vekst
Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Søknadsfrist: 25.02.2020, Tiltredelse etter avtale

Kontaktperson: Espen Hansen, Leder Teknikk og Utvikling

mob: +47 924 61 620

Les mer og søk her

 

Driftstekniker ved Heimdal Varmesentral   

Din Rolle

Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
Ansvarlig utførende av våre drift- og vedlikeholdsrutiner på anlegg i drift
Områdeansvarlig for LOTO og Arbeidstillatelser
Benytte vårt vedlikeholdssystem SAP for registrering av all utførende aktivitet  
Bidra til kontinuerlig utvikling og forbedring av vedlikeholdsprogrammer og planer i henhold til beste praksis
Delta i teknisk stansplanlegging ved behov innenfor ansvarsområdet.
Ansvarlig for å utføre førstelinje vedlikehold på anlegg i drift
Bistå med planlegging og gjennomføring av reparasjoner og utbygging av vårt fjernvarmenett


Din Profil

Teknisk fagskole eller tilsvarende f.eks. Maskinist, Varme- /kjøleteknikk, KEM teknikk, Prosessteknikk, Automasjon
Relevant erfaring med drift og vedlikehold
Bakgrunn fra VVS, rørlegger eller lignende er en fordel
Det er ønskelig med erfaring med pass av kjelanlegg, operatørsertifikat/kjelpassersertifikat (rødt)
Inneha god prosessforståelse og kjennskap til automatiserte anlegg og reguleringstekniske prinsipper
Evne å jobbe strukturert og selvstendig
 

Søker må ha sertifikat for personbil. Stillingen innehar hjemmevakt og noe utkalling må påregnes. Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier; kompetent, ansvarlig og nyskapende.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Statkraft tilbyr:

Faglig og personlig utvikling i et konsern i vekst
Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Søknadsfrist: 16.02.2020, Tiltredelse etter avtale
Kontaktperson: Øystein Ramsli, Leder Vedlikehold Heimdal Varmesentral
mob: +47 934 33 663

Les mer og søk her