2 ledige stillinger

Vi har ledig stilling som: Driftstekniker ved Statkraft Varme sitt fjernvarmeanlegg på Ås og som leder for drift og vedlikeholdsavdelingen ved Heimdal Varmesentral.

Driftstekniker ved Statkraft Varme sitt fjernvarmeanlegg på Ås

Ved vårt fjernvarmeanlegg i Ås søker vi nå etter en erfaren driftstekniker som ønsker å bidra til utviklingen av fjernvarme i området 

Din rolle:

 • Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
 • Ansvar for operativ drift av produksjonsanlegg, tilhørende undersentraler og distribusjonsnett i henhold til etablerte drifts- og vedlikeholdsrutiner
 • Bidra i de kontinuerlige forbedringsprosessene for optimalisering av en sikker, pålitelig og kostnadseffektiv drift
 • Bidra til økt samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av avdelingene i enheten
 • Ansvarlig for oppfølging av entreprenører og leverandører
 • Delta i selskapets hjemmevaktordning


Din profil:

 • Teknisk fagskole eller tilsvarende (f.eks. 1. maskinist, varme-/kjøleteknikk, prosessteknikk, automasjon)
 • Innehar kjelpassersertifikat
 • Erfaring og kjennskap til drift av varmetekniske anlegg og/eller fjernvarmesystemer er en fordel
 • God prosessforståelse og erfaring med elektroniske styresystem i prosessindustri
 • Evne å skape merverdi gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid og praktisk problemløsning innen hele verdikjeden
 • Erfaring i bruk av vedlikeholdssystem, fortrinnsvis SAP, og PC-basert utstyr og mobil applikasjoner
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

 

Søker må ha sertifikat for personbil, stillingen innebærer noe reisevirksomhet til de andre driftsområdene i virksomheten. Du må trives i en variabel arbeidshverdag og være en positiv bidragsyter til en kultur hvor kontinuerlig forbedringsarbeid er viktig.

 

Statkraft Varme tilbyr:

 •  Faglig og personlig utvikling i et internasjonalt konsern i vekst
 •  Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 •  Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 •  Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

 

 

Arbeidssted: Ås

Jobbtype: Fast, Heltid

Søknadsfrist: 04.06.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Kontaktperson: Ole Jonny Ellingsen, Driftssjef Sør-Østlandet, mob: +47 957 53 883

 

 

Leder drift og vedlikeholdsavdeling ved Heimdal Varmesentral

Vi søker en Leder for drift- og vedlikeholdsavdelingen ved enheten. Dette er en nyopprettet stilling forankret i nylig revidert strategi. Vi søker etter en leder med gode lederegenskaper og samarbeids- og gjennomføringsevner. Du må trives i en variabel arbeidshverdag og være en positiv bidragsyter til det kontinuerlige forbedringsarbeidet som skjer i hele organisasjonen

Leder for drift og vedlikehold rapporterer til Leder resultatenhet Trondheim og inngår i enhetens ledergruppe.

 Din rolle:

 • Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
 • Budsjett og resultatansvar for avdelingen
 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Ansvar for utvikling og gjennomføring av vedlikeholds- og driftsrutiner, inkludert hjemmevaktordning
 • Ansvar for all ressursstyring i avdelingen
 • Bidra til og ha et stort fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid i avdelingen
 • Bidra til økt samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av avdelingene i resultatenheten

 

Din profil

 • Relevant høyskoleutdanning
 • Ledererfaring og erfaring med forbedringsmetodikk som legger til rette for en prestasjonskultur
 • Erfaring innen drift og vedlikehold av industrianlegg, samt ressursstyring
 • Evne til å jobbe strukturert
 • Teamorientert med god kommunikasjons og relasjonsferdigheter
 • Evne å inspirere og utvikle medarbeidere
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort for personbil
 • Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier;
 • kompetent, ansvarlig og nyskapende.

 

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et internasjonalt konsern i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

 

Arbeidssted: Heimdal Varmesentral

Jobbtype: Fast, Heltid

Søknadsfrist: 31.05.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Kontaktperson: Espen Hanssen, Leder resultatenhet Trondheim, mob: +47 924 61 620