Statkraft Varme

Norway flag icon
Norway

Historie

Høy kompetanse kombinert med stor evne til innovasjon og nyskaping har gjort oss til en moderne og effektiv leverandør av fjernvarme. Dette er et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling både regionalt og nasjonalt.

Statkraft Varmes historie starter i 1982. Da ble Trondheim Energi Fjernvarme dannet, og Trondheim kommune vedtok å bygge ut fjernvame i Trondheim.

Her er vår historie i korte trekk fra 1982 og frem til i dag:

1982
Bystyret i Trondheim vedtar at Trondheim Energiverk starter utbygging av fjernvarme i Trondheim, og energien skal baseres på avfallsforbrenning. Fire år senere er Heimdal varmesentral i drift og tar imot avfall fra Trondheim kommune og noen nabokommuner.

2002
Statkraft SF blir eier av Trondheim Energiverk.

2004
Statkraft vedtar å bygge ny ovnslinje i Heimdal varmesentral, med byggestart i august samme år.

2005
Bygging av en ny overføringsledning for fjernvarme tar til i Trondheim, ledningen skal gå over Byåsen til Midtbyen. Denne ferdigstilles og settes i drift i 2008.

2007
Trondheim Energiverk skifter navn til Trondheim Energi.

2008
Trondheim Energi Fjernvarme overtar ansvaret for fem fjernvarmeanlegg i Sverige gjennom en avtale mellom Statkraft AS og E.ON.

2010
Trondheim Energis kraftsalgsselskap blir solgt til Fjordkraft AS, og Trondheim Energis nettselskap selges til TrønderEnergi.

2011
Trondheim Energi Fjernvarme skifter navn til Statkraft Varme AS.

Statkraft Varme overtar fjernvarmeprosjekt i Ås.

Statkraft Varme kjøper Bio Varme AS med anlegg i Stjørdal, Namsos, Levanger, Moss, Nannestad, Bogerud og Haugerud.

2012
Fjernvarmeanlegget i Harstad settes i drift. Potensialet er 80-90 GWh årlig.

2013
Byggestart for fjernvarmeanlegg i Sandefjord.

2015
Statkraft AS overtar selskapet Gardermoen Energi AS. 

2017
Statkraft AS selger anleggene i Klæbu og Levanger.