Innovasjon, forskning og utvikling

Figuren viser Statkraft sin modell for hvordan innovasjon må balansere kortsiktig og langsiktig aktivitet.

Innovasjon, forskning og utvikling (FoU) kan kategoriseres i to hovedformål. For det første skal denne typen aktivitet bidra til å underbygge selskapets verdier og leveregler om å skape verdi for kunden. Statkraft har derfor en rekke prosjekter som ligger i kundegrensesnittet hvor det antas å gi en vinn-vinn for både våre kunder og egne anlegg.

Innovasjon og FoU skal også bidra til å utvikle og forsterke kjernevirksomheten, identifisere og fremme ny forretningsutvikling, drive langsiktig kompetansebygging og bidra til gode fremtidige rammebetingelser for fjernvarme i dagens og fremtidens energisystem.

Forbedringsprosjekter er typisk markedsnære og kortvarige prosjekter ofte basert på eksisterende anlegg/utstyr og hvor vi oppnår resultater relativt raskt.  Typisk kan dette være prosjekter som bedrer eksisterende drift gjennom prosessforbedringer, forbedring av miljøparameter eller videreutvikling av kundetjenester. Markedsinnovasjon er knyttet til utvikling av våre kommersielle tjenester og videreutvikling av produkter og leveranser som er vesentlige for selskapet i tråd med utviklinger i markedet både på kort og lang sikt.  Markedsinnovasjon omfatter både teknologisk innovasjon eller ny bruk av kommersiell teknologi og utvikling av nye forretningsmodeller. Grunnlaget for denne type prosjekter kan være drevet av rammevilkår som gjennom endringer i byggtekniske forskrifter, tilby tilpassede løsninger til kunder med hensyn på krav til miljø og energiløsninger osv.

FoU aktivitet kan ha en noe mer langsiktig horisont hvor vi har fokus på å utvikle kunnskap og erfaringer for å sikre en langsiktig utvikling av kundeforholdet og virksomheten. Dette kan være prosjekter med  fokus på miljømessige forhold ved våre produksjonsanlegg, hvordan vår virksomhet skal tilpasses fremtidens energisystem  og hvordan vi møter kundens behov i et fremtidig perspektiv. Både mer markedsnær innovasjon og langsiktig utvikling av virksomheten understøttes gjennom deltakelse i prioriterte FoU-prosjekter. Vi samarbeider med flere sentrale FoU-miljø i Norge som SINTEF, NMBU og NTNU.