Statkraft Varme

Norway flag icon
Norway

Driftsteknikker Ås

Statkraft har 5 fjernvarmeanlegg Sør-Norge. Grunnet økt kundevekst og produksjon søker vi nå etter en Driftstekniker med oppmøtested Ås. Dette er en nyopprettet stilling og søker må ha god teknisk kompetanse og erfaring innen drift av prosessanlegg. Du må trives i en variabel arbeidshverdag med praktiske utfordringer og aktivt bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Din rolle:

 • Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
 • Ansvarlig for operativ drift av våre produksjonsanlegg, tilhørende undersentraler og distribusjonsnett i henhold til etablerte drifts- og vedlikeholdsrutiner
 • Områdeansvarlig for LOTO og arbeidstillatelser
 • Benytte vårt vedlikeholdssystem SAP for registrering av all utførende aktivitet
 • Bidra til kontinuerlig utvikling og forbedring for å optimalisere en sikker, pålitelig og kostnadseffektiv drift i henhold til beste praksis
 • Ansvarlig for å utføre førstelinje vedlikehold på anlegg i drift
 • Ansvarlig for oppfølging av eksterne entreprenører og leverandører
 • Delta i selskapets hjemmevaktordning

Din profil:

 • Teknisk fagskole eller tilsvarende, f.eks. Maskinist, Varme-/kjøleteknikk, Prosessteknikk, Automasjon
 • Det er ønskelig med erfaring med pass av kjelanlegg, operatørsertifikat/kjelpassersertifikat (rødt)
 • Inneha god prosessforståelse og erfaring med elektroniske styresystem i prosessindustri og vedlikeholdssystem (SAP)
 • Erfaring i bruk av PC-basert utstyr og mobile applikasjoner
 • Evne å skape merverdi gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid og praktisk problemløsning innen hele verdikjeden
 • Aktiv nettverksbygger som bidrar til samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av enheter
 • Evne å jobbe strukturert og selvstendig
 • Fleksibel med tanke på reisevirksomhet innen de andre driftsområdene til virksomheten
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Søker må ha sertifikat for personbil. Stillingen innehar hjemmevakt og noe utkalling må påregnes. Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier; kompetent, ansvarlig og nyskapende.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.


Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

 

Søknadsfrist: 21.05.2021

Kontaktperson: Driftssjef Ole Jonny Ellingsen