HMS

Statkraft Varme har en felles HMS-policy som skal gjennomsyre hele vår virksomhet.

«Statkraft Varme AS skal aktivt bidra til at Statkraftkonsernet blir en ledende leverandør av klimavennlig energi.  På denne måten blir vi en framstående aktør for en bærekraftig utvikling i det nordiske energimarkedet.  

Vår ambisjon er å:

  • tilby energiløsninger innen varme og kjøling som er skånsom mot klimaet samtidig som de lever opp til kundens forventninger være et av Nordens ledende selskap innen HSE bruke vår kompetanse til å forebygge skade på menneskers helse og ytre miljø

Vi når våre ambisjoner gjennom å:

  • oppfylle lovkrav, konsernets interne krav samt kunders og andre interessenters krav til vår virksomhet bruke våre styringssystem for å stadig forbedre våre prestasjoner innen HSE og kvalitet innlemme miljø-, arbeidsmiljø- og kvalitetsaspekter i alle beslutninger»