Gravestart Moss og Rygge

09.04.2015 | nyheter

Fjernvarmeprosjektet i Moss og Rygge startet i fjor sommer. Varmesentralen er i ferd med å ta form, men traséene for fjernvarmenettet ble først endelig bestemt nylig. Ordførerne i kommunene er nå presentert for graveplanene.

Statkraft Varme skal bygge nytt hovedfjernvarmenett for å koble sammen tre eksisterende områder som har egen forsyning i dag; Moss sentrum, Jeløya og Mosseporten. I tillegg bygges en helt ny varmesentral på Årvollskogen. Anleggsvirksomheten startet i fjor sommer, men det er først nå at den endelige traséen for fjernvarmenettet er klar. Total skal det legges 9,4 km rørtrasé, og 36 nye kunder skal kobles på i løpet av 2016.

Presenterte planer for graving Utbygging av fjernvarmenett skjer gjerne i tilknytning til vei. Dermed kan både biltrafikk, parkeringsmuligheter og fotgjengere bli berørt midlertidig og oppleve ulemper i utbyggingsfasen. Prosjektet inviterte derfor begge de berørte kommunenes ordførere og arealplanleggere, samt lokalavisene til en gjennomgang av prosjektet og graveplanene. Fra Statkraft Varme stilte prosjektleder Tormod Gevelt, prosjektleder for fjernvarmenettutbyggingen Håvard Hoff og salgsansvarlig Per Weidenhaijn. Planene ble godt mottatt av ordførerne. Begge ser seg som foregangskommuner for miljø- og klimatiltak, og ordførerne sverger til vannbåren varme privat også. - Jeg har hatt vannbåren varme hjemme i ti år og skal aldri ha noe annet, sa Moss-ordfører Tage Pettersen.

Landemerke løftet på plass Byggingen av varmesentralen er godt i gang. Både skorstein, biokjel, gasskjeler og røykgasskondenseringstårn er nå kommet på plass. Det er mye koordinering som kreves av både interne og eksterne aktører for å få de forskjellige elementene på plass.  – Sikkerheten er første prioritet, og vi har et tett samarbeid med leverandører og øvrige samarbeidspartnere når slike komponenter skal løftes på plass, sier prosjektleder Tormod Gevelt.

Skorsteinen til anlegget rager 40 meter over bakken. Den er allerede i ferd med å ta bli et landemerke. For å få den på plass ble det benyttet to kraner, en hovedkran på 220 tonn og en hjelpekran på 80 tonn. Til tross for sterk vind ble skorsteinen løftet på plass i løpet av fem timer. Begge gasskjelene og biokjelen, med en totalvekt på over 90 tonn, er også montert. - Vi er helt avhengige av dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere når komponenter av en slik størrelse skal monteres, sier Tormod Gevelt. Det er avgjørende med god planlegging og logistikk for at alle løfteoperasjonene skal gå smertefritt og etter planen, fortsetter han.

Nå reiser selve varmesentralbygget seg rundt komponentene. Når varmesentralen blir satt i drift i høst er flesteparten av kommunale- og større industrikunder påkoblet, og fjernvarmeproduksjonen  øker fra 20 til 40 GWh mot 2016.