Ledig stilling som leder for drift og vedlikeholdsavdelingen ved Heimdal Varmesentral

15.05.2019 | nyheter

Vi søker en Leder for drift- og vedlikeholdsavdelingen ved enheten. Dette er en nyopprettet stilling forankret i nylig revidert strategi. Vi søker etter en leder med gode lederegenskaper og samarbeids- og gjennomføringsevner. Du må trives i en variabel arbeidshverdag og være en positiv bidragsyter til det kontinuerlige forbedringsarbeidet som skjer i hele organisasjonen Leder for drift og vedlikehold rapporterer til Leder resultatenhet Trondheim og inngår i enhetens ledergruppe.

 Din rolle:

 • Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
 • Budsjett og resultatansvar for avdelingen
 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Ansvar for utvikling og gjennomføring av vedlikeholds- og driftsrutiner, inkludert hjemmevaktordning
 • Ansvar for all ressursstyring i avdelingen
 • Bidra til og ha et stort fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid i avdelingen
 • Bidra til økt samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av avdelingene i resultatenheten

 

Din profil

 • Relevant høyskoleutdanning
 • Ledererfaring og erfaring med forbedringsmetodikk som legger til rette for en prestasjonskultur
 • Erfaring innen drift og vedlikehold av industrianlegg, samt ressursstyring
 • Evne til å jobbe strukturert
 • Teamorientert med god kommunikasjons og relasjonsferdigheter
 • Evne å inspirere og utvikle medarbeidere
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort for personbil
 • Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier;
 • kompetent, ansvarlig og nyskapende.

 

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et internasjonalt konsern i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

 

Arbeidssted: Heimdal Varmesentral

Jobbtype: Fast, Heltid

Søknadsfrist: 31.05.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Kontaktperson: Espen Hanssen, Leder resultatenhet Trondheim, mob: +47 924 61 620