Ledig stilling som prosjektleder

13.02.2020 | nyheter

Det er ledig fast, heltidsstilling ved Heimdal Varmesentral som prosjektleder.

Prosjektleder ved Heimdal Varmesentral

  
Din rolle:


Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
Solid erfaring innen prosjektledelse fra utvikling til ferdigstilling av prosjekt, herunder også overlevering til driftsorganisasjonen og oppfølging av kontrakter
Teknisk ledelse herunder utvikling, prosjekteringsledelse og etablering av designbasis
Erfaring innen utarbeidelse av beslutningsunderlag, anskaffelser og kontraktsinngåelse
Deltagelse i prosjekter i andre enheter kan også være aktuelt
Være en pådriver og bidragsyter i kontinuerlig forbedringsarbeidet
Være en aktiv bidragsyter til samarbeid og kunnskapsdeling på tvers i hele organisasjonen

Din profil

 
Høyskole-/universitetsutdanning eller relevant erfaring
Erfaring fra prosjektledelse innen industriprosjekter
Det er en fordel med erfaring innen et eller flere relevante fagområder som f.eks. prosess-/varmeteknikk, maskinteknikk og forbrenning-/renseteknikk.
Evne å arbeide selvstendig og strukturert, men samtidig være teamorientert med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Førerkort for personbil
Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier;
kompetent, ansvarlig og nyskapende.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Statkraft tilbyr:


Faglig og personlig utvikling i et konsern i vekst
Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Søknadsfrist: 25.02.2020, Tiltredelse etter avtale
Kontaktperson: Espen Hansen, Leder Teknikk og Utvikling
mob: +47 924 61 620

Les mer og søk her