Prosessingeniør og Automasjonsteknikker

22.10.2019 | nyheter

Vi har ledige stillinger som automasjonsteknikker og prosessingeniør ved Heimdal Varmesentral.

Automasjonsteknikker ved Heimdal Varmesentral

Vi søker etter en Automasjonsteknikker med god teknisk kompetanse og erfaring innen programmering, drift og vedlikehold av kontroll systemer. Du må trives i en variabel arbeidshverdag og aktivt bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Din rolle:

 • Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
 • Bidra til å styrke vår kompetanse innen programmering, drift og vedlikehold av Siemens PCS7 kontrollsystem.
 • Faglig ansvar for styring, regulerings og overvåkningsanlegg (SRO) ved sentralen, herunder infrastruktur og tilrettelegge/implementere et optimalt brukergrensesnitt
 • Sikre at egne og myndighetspålagte krav til IT-sikkerhet etterleves
 • Ansvar for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av vedlikehold innen eget ansvarsområde, herunder også utarbeidelse av dokumentasjon og rapportering av planlagte og utførte vedlikeholdsoppgaver i SAP
 • Følge opp eksterne leverandører innen SRO/Automasjonstjenester i henhold til avtaler og kontrakter
 • Utarbeide standarder i henhold til beste praksis innen fagområdet
 • Sette krav til og bidra i utvikling og gjennomføring av forbedringsprosesser ved anlegget


Din profil:

 • Teknisk fagskole/høyskole innen Automasjonsteknikk / Digital teknikk eller annen relevant erfaring.
 • Fordel med erfaring innen bruk av Siemens S7 og PCS7
 • Erfaring fra feilsøking på instrument- og automasjonssystemer
 • Erfaring med forbedringsmetodikk som legger til rette for en prestasjonskultur
 • Evne å arbeide strukturert og selvstendig
 • Teamorientert med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

 

Søker må ha sertifikat for personbil. I stillingen må det påregnes noe utkalling. Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier; kompetent, ansvarlig og nyskapende.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

 

Statkraft Varme tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

 

Arbeidssted: Trondheim, Heimdal

Jobbtype: Fast, Heltid

Søknadsfrist: 20.11.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Kontaktperson: Øystein Ramsli, Leder Vedlikehold Heimdal Varmesentral, mobil: +47 934 33 663

 

 

Prosessingeniør ved Heimdal Varmesentral

Stillingen er nyopprettet og forankret i nylig revidert strategi. Vi søker etter en Prosessingeniør med god teknisk kompetanse innen forbrenning, renseteknologi, styring og regulering av forbrenningsanlegg. Du må trives i en variabel arbeidshverdag og aktivt bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

 Din rolle:

 • Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
 • Faglig ansvar for både prosess og teknologi ved anlegget
 • Utarbeide standarder og være ansvarlig for tilgjengeliggjøring og opplæring av beste praksis beskrivelser for drift av anlegget
 • Sette krav til, og bidra i utvikling og gjennomføring av forbedringer og prosjekter ved anlegget
 • Gjennomføre prosesstekniske- og økonomiske analyser
 • Bidra til økt samarbeid og kunnskapsdeling på tvers i hele organisasjonen

 

Din profil

 • Høyskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende
 • Erfaring innen drift av prosessanlegg en fordel
 • Erfaring med forbedringsmetodikk som legger til rette for en prestasjonskultur
 • Teamorientert med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Evne å inspirere og utvikle kollegaer
 • Evne å jobbe strukturert og selvstendig
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort for personbil

 Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier;
kompetent, ansvarlig og nyskapende
Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

 

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

 

Arbeidssted: Heimdal Varmesentral

Jobbtype: Fast, Heltid

Søknadsfrist: 20.11.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Kontaktperson: Eirik M Rygvold, Leder Produksjon Trondheim, mob: +47 47274626