Gravestart Ranheimsvegen

04.05.2015 | nyheter

Statkraft vil i mai starte arbeidet med å legge fjernvarmerør i Ranheimsvegen, fra Grilstad Fabrikker, forbi Ranheim Skole og til rundkjøringen ved Vikelva. Arbeidet med ny fjernvarmetrase vil pågå frem til oktober 2015.

Arbeidet vil i noen grad medføre endret kjøremønster for bil, buss og myke trafikanter. Se  Nærinfo fra Statkraft Varme og AtB.

Du kan følge prosjektet vi denne nettsiden.