Statkraft Varme AS vurderer salg av sine fjernvarmevirksomheter i kommunene Klæbu og Levanger

06.06.2016 | nyheter

Statkraft Varme er en av de større nasjonale fjernarmeleverandørene i Norge og vil i sin videre satsing i hovedsak fokusere sin virksomhet på større anlegg. Potensialet for videre vekst og utvikling knyttet til anleggene i Klæbu og Levanger ses best realisert av nye eiere med fokus på mindre anlegg.

 Fjernvarmeanlegget i Klæbu

Vår anlegg i Klæbu ble satt i drift i 1966/1967 og har en installert kapasitet på 7,1 MW. Produsert volum i 2015 var 4,9 GWh. Anlegget ble overtatt av Statkraft Varme i år 2001 fra Klæbu kommune.

 Fjernvarmeanlegget i Levanger

Vårt anlegg i Levanger ble satt i drift i 1999 og har en installert kapasitet på 4 MW. Produsert volum i 2015 var 3,8 GWh. Dette anlegget ble overtatt av Statkraft Varme i forbindelse med kjøp av Bio Varme i 2011.