Statkraft Varme søker etter driftstekniker i Trondheim

22.12.2016 | nyheter

Stilling ledig ved vårt fjernvarmeanlegg i Trondheim

Statkraft Varme søker etter en erfaren driftstekniker til vårt fjernvarmeanlegg i Trondheim

Søkere bør ha erfaring fra drift eller vedlikehold av prosesstekniske anlegg.

Lenke til hele stillingsannonse og søknadsskjema