Trondheim Energi endrer navn til Statkraft

25.03.2014 12.57 | pressemelding

Statkraft head quarter.

Trondheim Energi endrer navn til Statkraft. Trondheim Energi har siden 2002 vært en del av Statkraftkonsernet. Med denne navneendringen vil kjernevirksomheten til Statkraft i Midt-Norge være samlet under samme varemerke.

Med denne navneendringen vil vi få synliggjort den totale satsningen til Statkraft i Midt-Norge. Selskapet har i dag 250 ansatte med spesialkompetanse innen fornybar energi, som produserer og utvikler fjernvarme, vannkraft og vindkraft i Midt-Norge, sier Bjørn Hølaas adm. direktør i Statkraft Varme.
Datterselskapet til Trondheim Energi, Trondheim Energi Fjernvarme endrer også navn 1. mars 2011. Det nye navnet på selskapet er Statkraft Varme. Kompetansesenteret for Statkraftkonsernets satsning på utvikling og drift av fjernvarme har alltid vært i Trondheim og dette vil fortsette. Selskapet er en ledende aktør innen utbygging og drift av fjernvarme og har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982. I dag er det 107 ansatte til sammen i Norge og Sverige.
– Navneendringen på konsernets fjernvarmeselskap vil ikke ha noen praktiske konsekvenser for våre fjernvarmekunder. De ansatte hos oss vil være de samme og kundenes kontaktpunkter forblir uendret, sier Bjørn Hølaas, adm. direktør i Statkraft Varme.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på 26 milliarder kroner. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.

Statkraft Varme AS er en del av Statkraftkonsernet og har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982. Selskapet har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim, Klæbu og Harstad. Selskapet har også virksomhet i Sverige. Som kompetansesenter for fjernvarmevirksomheten i Statkraftkonsernet ønsker Statkraft Varme AS å bidra til en god og energieffektiv utvikling av fjernvarme.