Nyheter

 • Gladnyhet fra Harstad

  12.08.2019 nyheter

  Harstad Tidende melder at klimagassutslippene i Harstad er redusert med 17 %. Byen er dermed godt igang med å nå sitt mål om en reduksjon på 40% innen 2030.

 • Våre leveringsbetingelser er revidert

  27.06.2019 nyheter

  Vi har revidert våre leveringsbetingelser og vedtatt egne leveringsvilkår for kjøleanlegg (der Statkraft leverer kjølekompressoren)

 • Ledig stilling som leder for drift og vedlikeholdsavdelingen ved Heimdal Varmesentral

  15.05.2019 nyheter

  Vi søker en Leder for drift- og vedlikeholdsavdelingen ved enheten. Dette er en nyopprettet stilling forankret i nylig revidert strategi. Vi søker etter en leder med gode lederegenskaper og samarbeids- og gjennomføringsevner. Du må trives i en variabel arbeidshverdag og være en positiv bidragsyter til det kontinuerlige forbedringsarbeidet som skjer i hele organisasjonen Leder for drift og vedlikehold rapporterer til Leder resultatenhet Trondheim og inngår i enhetens ledergruppe.

 • Ledig stilling som driftstekniker ved vårt fjernvarmeanlegg på Ås

  15.05.2019 nyheter

  Ledig stilling som driftstekniker ved Statkraft Varme sitt fjernvarmeanlegg på Ås Ved vårt fjernvarmeanlegg i Ås søker vi nå etter en erfaren...

 • Nytt HMS e-læringskurs for leverandører

  02.01.2019 nyheter

  Vi i Statkraft har i flere å hatt et HMS-e-læringskurs for våre leverandører og ansatte. Kurset er nå revidert og oppdatert. For å jobbe i Statkraft sine anlegg må du ha gjennomført dette kurset før arbeidstart. Kurset gjelder for alle Statkraft sine lokasjoner.

 • Ledig stilling som driftstekniker

  18.12.2018 nyheter

  Statkraft Varme AS har ledig stilling som driftstekniker ved vårt fjernvarmeanlegg på Gardermoen. Søknadsfrist: 06.01.2019 Tiltredelse: Etter avtale Arbeidssted: Gardermoen Kontaktpersoner: Fred-Arne…

 • Søknad om energigjenvinning av nye avfallstyper

  15.11.2018 nyheter

  Statkraft Varme har en viktig rolle i avfallshierarkiet og den sirkulære økonomien som er politisk vedtatt både i Norden og i EU. Energigjenvinning av avfall er siste ledd i avfallshierarkiet etter at det i Norge ble innført deponiforbud for organisk avfall i 2009. Energigjenvinning er en god og effektiv måte å ta miljøgifter ut av kretsløpet på.

 • Ny adkomst til Heimdal varmesentral

  14.11.2018 nyheter

  Det bygges ny avkjøring fra E6 rett ved varmesentralen. I dette prosjektet får Statkraft ny adkomst til anlegget fra E6 i vest.

 • Kutter 600 tonn CO2 i året

  08.11.2018 nyheter

  Veterinærbygget som er under oppføring på Campus Ås regner med å kutte utslippene med 600 tonn CO2 i året etter at de satset på fjernvarme som byggvarme.

 • Akkumulatortanken på Heimdal utnytter varmen bedre

  07.11.2018 nyheter

  Mange har kanskje lagt merke til en ny, stor og sølvfarget tank som har reist seg ved siden av varmesentralen. Dette er en tank med 5.000 m3 vann som fungerer som et varmebatteri/termos.

  Fjernvarme