Nyheter

 • Energifleksibel oppvarming sparer nettinvesteringer

  14.02.2020 nyheter

  Energi Norge har publisert en interessant artikkel om hvordan vannbåren varme frigjør kapasitet i el-nettet.

 • Nytt, isfritt Torv i Trondheim

  04.12.2019 nyheter

  I disse dager, da snøen laver ned, julebordene er rett rundt hjørnet og julestemningen presser på, er det greit å vite at Statkraft leverer grønn vintervarme til både hus og torv. På listen til The Daily Telegraph over de 16 beste julemarkedene i Europa, blant annet Køln og Praha, finner man julemarkedet i Trondheim som er lokalisert på Trondheim Torv.

 • Gladnyhet fra Harstad

  12.08.2019 nyheter

  Harstad Tidende melder at klimagassutslippene i Harstad er redusert med 17 %. Byen er dermed godt igang med å nå sitt mål om en reduksjon på 40% innen 2030.

 • Våre leveringsbetingelser er revidert

  27.06.2019 nyheter

  Vi har revidert våre leveringsbetingelser og vedtatt egne leveringsvilkår for kjøleanlegg (der Statkraft leverer kjølekompressoren)

 • Nytt HMS e-læringskurs for leverandører

  02.01.2019 nyheter

  Vi i Statkraft har i flere å hatt et HMS-e-læringskurs for våre leverandører og ansatte. Kurset er nå revidert og oppdatert. For å jobbe i Statkraft sine anlegg må du ha gjennomført dette kurset før arbeidstart. Kurset gjelder for alle Statkraft sine lokasjoner.

 • Søknad om energigjenvinning av nye avfallstyper

  15.11.2018 nyheter

  Statkraft Varme har en viktig rolle i avfallshierarkiet og den sirkulære økonomien som er politisk vedtatt både i Norden og i EU. Energigjenvinning av avfall er siste ledd i avfallshierarkiet etter at det i Norge ble innført deponiforbud for organisk avfall i 2009. Energigjenvinning er en god og effektiv måte å ta miljøgifter ut av kretsløpet på.

 • Ny adkomst til Heimdal varmesentral

  14.11.2018 nyheter

  Det bygges ny avkjøring fra E6 rett ved varmesentralen. I dette prosjektet får Statkraft ny adkomst til anlegget fra E6 i vest.

 • Kutter 600 tonn CO2 i året

  08.11.2018 nyheter

  Veterinærbygget som er under oppføring på Campus Ås regner med å kutte utslippene med 600 tonn CO2 i året etter at de satset på fjernvarme som byggvarme.

 • Akkumulatortanken på Heimdal utnytter varmen bedre

  07.11.2018 nyheter

  Mange har kanskje lagt merke til en ny, stor og sølvfarget tank som har reist seg ved siden av varmesentralen. Dette er en tank med 5.000 m3 vann som fungerer som et varmebatteri/termos.

  Fjernvarme
 • Ny veileder for fossil- og utslippsfrie byggeplasser

  19.06.2018 nyheter

  Veilederen er laget av DNV GL på vegne av Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova, Byggevareindustrien, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Akershus og Oslo (EBAO), Oslo Kommune og Nelfo.