Nyheter

 • Nytt, isfritt Torv i Trondheim

  04.12.2019 nyheter

  I disse dager, da snøen laver ned, julebordene er rett rundt hjørnet og julestemningen presser på, er det greit å vite at Statkraft leverer grønn vintervarme til både hus og torv. På listen til The Daily Telegraph over de 16 beste julemarkedene i Europa, blant annet Køln og Praha, finner man julemarkedet i Trondheim som er lokalisert på Trondheim Torv.

 • Prosessingeniør og Automasjonsteknikker

  22.10.2019 nyheter

  Vi har ledige stillinger som automasjonsteknikker og prosessingeniør ved Heimdal Varmesentral.

 • Gladnyhet fra Harstad

  12.08.2019 nyheter

  Harstad Tidende melder at klimagassutslippene i Harstad er redusert med 17 %. Byen er dermed godt igang med å nå sitt mål om en reduksjon på 40% innen 2030.

 • Våre leveringsbetingelser er revidert

  27.06.2019 nyheter

  Vi har revidert våre leveringsbetingelser og vedtatt egne leveringsvilkår for kjøleanlegg (der Statkraft leverer kjølekompressoren)

 • Ledig stilling som leder for drift og vedlikeholdsavdelingen ved Heimdal Varmesentral

  15.05.2019 nyheter

  Vi søker en Leder for drift- og vedlikeholdsavdelingen ved enheten. Dette er en nyopprettet stilling forankret i nylig revidert strategi. Vi søker etter en leder med gode lederegenskaper og samarbeids- og gjennomføringsevner. Du må trives i en variabel arbeidshverdag og være en positiv bidragsyter til det kontinuerlige forbedringsarbeidet som skjer i hele organisasjonen Leder for drift og vedlikehold rapporterer til Leder resultatenhet Trondheim og inngår i enhetens ledergruppe.

 • Ledig stilling som driftstekniker ved vårt fjernvarmeanlegg på Ås

  15.05.2019 nyheter

  Ledig stilling som driftstekniker ved Statkraft Varme sitt fjernvarmeanlegg på Ås Ved vårt fjernvarmeanlegg i Ås søker vi nå etter en erfaren...

 • Nytt HMS e-læringskurs for leverandører

  02.01.2019 nyheter

  Vi i Statkraft har i flere å hatt et HMS-e-læringskurs for våre leverandører og ansatte. Kurset er nå revidert og oppdatert. For å jobbe i Statkraft sine anlegg må du ha gjennomført dette kurset før arbeidstart. Kurset gjelder for alle Statkraft sine lokasjoner.

 • Ledig stilling som driftstekniker

  18.12.2018 nyheter

  Statkraft Varme AS har ledig stilling som driftstekniker ved vårt fjernvarmeanlegg på Gardermoen. Søknadsfrist: 06.01.2019 Tiltredelse: Etter avtale Arbeidssted: Gardermoen Kontaktpersoner: Fred-Arne…

 • Søknad om energigjenvinning av nye avfallstyper

  15.11.2018 nyheter

  Statkraft Varme har en viktig rolle i avfallshierarkiet og den sirkulære økonomien som er politisk vedtatt både i Norden og i EU. Energigjenvinning av avfall er siste ledd i avfallshierarkiet etter at det i Norge ble innført deponiforbud for organisk avfall i 2009. Energigjenvinning er en god og effektiv måte å ta miljøgifter ut av kretsløpet på.

 • Ny adkomst til Heimdal varmesentral

  14.11.2018 nyheter

  Det bygges ny avkjøring fra E6 rett ved varmesentralen. I dette prosjektet får Statkraft ny adkomst til anlegget fra E6 i vest.