Nyheter

 • Ledig stilling som driftstekniker

  18.12.2018 nyheter

  Statkraft Varme AS har ledig stilling som driftstekniker ved vårt fjernvarmeanlegg på Gardermoen. Søknadsfrist: 06.01.2019 Tiltredelse: Etter avtale Arbeidssted: Gardermoen Kontaktpersoner: Fred-Arne…

 • Søknad om energigjenvinning av nye avfallstyper

  15.11.2018 nyheter

  Statkraft Varme har en viktig rolle i avfallshierarkiet og den sirkulære økonomien som er politisk vedtatt både i Norden og i EU. Energigjenvinning av avfall er siste ledd i avfallshierarkiet etter at det i Norge ble innført deponiforbud for organisk avfall i 2009. Energigjenvinning er en god og effektiv måte å ta miljøgifter ut av kretsløpet på.

 • Ny adkomst til Heimdal varmesentral

  14.11.2018 nyheter

  Det bygges ny avkjøring fra E6 rett ved varmesentralen. I dette prosjektet får Statkraft ny adkomst til anlegget fra E6 i vest.

 • Kutter 600 tonn CO2 i året

  08.11.2018 nyheter

  Veterinærbygget som er under oppføring på Campus Ås regner med å kutte utslippene med 600 tonn CO2 i året etter at de satset på fjernvarme som byggvarme.

 • Akkumulatortanken på Heimdal utnytter varmen bedre

  07.11.2018 nyheter

  Mange har kanskje lagt merke til en ny, stor og sølvfarget tank som har reist seg ved siden av varmesentralen. Dette er en tank med 5.000 m3 vann som fungerer som et varmebatteri/termos.

  Fjernvarme
 • Ny veileder for fossil- og utslippsfrie byggeplasser

  19.06.2018 nyheter

  Veilederen er laget av DNV GL på vegne av Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova, Byggevareindustrien, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Akershus og Oslo (EBAO), Oslo Kommune og Nelfo.

 • Avising med fornybar varme fra Statkraft Varme

  23.04.2018 nyheter

  Sesongen nærmer seg slutten for avising på Oslo lufthavn, men årets lange vinter har krevd rekordmange 17000 operasjoner. Avising er kritisk for driften av Norges største flyplass gjennom vinteren - et tett samarbeid og leveranse av 1 GWh med fornybar energi fra Statkraft Varme gjør det mulig.

 • Statkraft Varme velger fornybar strøm

  09.04.2018 nyheter

  Statkraft Varme har som målsetting å levere 100% fornybar varme og kjøling. Fra 2017 har vi derfor kjøpt opprinnelsesgarantier for all elektrisitet vi kjøper.

 • Fjernvarme som byggvarme – en suksess historie

  05.04.2018 nyheter

  I Trondheim bygges det nå en ny videregående skole på Saupstad. Entreprenøren, Skanska, valgte vannbåren byggvarme som oppvarming og byggtørke i byggeperioden. Dette er Statkrafts hittil største byggvarmeprosjekt. Skolen har et totalareal på 33 000 m2.

 • Ny modell for pris på effekt i Trondheim

  06.02.2018 nyheter

  Statkraft Varme følger strømprisen i de områdene hvor vi leverer fjernvarme. Fra 01.01.2018 har Trønderenergi AS lagt om sin prismodell for avregning av effektmålte anlegg. Den samme endringen gjelder dermed for fjernvarme i Trondheim.