Nyheter

 • Fjernvarmeanlegget i Sandefjord går for fullt i sprengkulden

  22.01.2016 nyheter

  Statkraft Varme leverer fornybar energi til mange store bygg i Sandefjord og reduserer utslippene av fossilt brensel i vinterkulden.

 • Statkraft kjøper Gardermoen Energi

  16.11.2015 nyheter

  Statkraft Varme AS har inngått avtale med Hafslund ASA om kjøp av Gardermoen Energi AS. Gardermoen Energi AS forsyner deler av Oslo Lufthavn og næringskunder i området med 54 GWh fjernvarme i året.

 • Gravestart Ranheimsvegen

  04.05.2015 nyheter

  Statkraft vil i mai starte arbeidet med å legge fjernvarmerør i Ranheimsvegen, fra Grilstad Fabrikker, forbi Ranheim Skole og til rundkjøringen ved Vikelva. Arbeidet med ny fjernvarmetrase vil pågå frem til oktober 2015.

 • Nye leveringsbetingelser

  04.05.2015 nyheter

  Statkraft Varme har nå revidert våre leveringsbetingelser. Vi har samordnet og rendyrket leveringsbetingelser, tekniske bestemmelser og kontrakter. Tekniske bestemmelser er fortsatt under revidering.

 • Gravestart Moss og Rygge

  09.04.2015 nyheter

  Fjernvarmeprosjektet i Moss og Rygge startet i fjor sommer. Varmesentralen er i ferd med å ta form, men traséene for fjernvarmenettet ble først endelig bestemt nylig. Ordførerne i kommunene er nå presentert for graveplanene.

 • Statkraft øker fjernvarmeproduksjonen Namsos

  30.03.2015 nyheter

  Statkraft har inngått en avtale med Moelven Van Severen (Moelven) om levering av 10 GWh. Overskuddsvarme fra Moelvens flisfyrte anlegg skal benyttes som grunnlast i fjernvarmenettet.

 • Fjernvarmen åpnet i Ås

  25.03.2014 nyheter

  Onsdag åpnet Statkraft i sitt splitter nye fjernvarmeanlegg ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Ås. Med skogsflis og bioolje som spisslast, er anlegget Norges mest moderne og miljøvennlige fjernvarmeanlegg.

  Fjernvarme
 • Statkraft åpner fjernvarmeanlegg i Harstad

  25.03.2014 nyheter

  Statkraft åpner i dag sitt første fjernvarmeanlegg i Nord-Norge, på Hjellholmen i Harstad. Utbyggingen er en del av Statkrafts satsning på fjernvarme basert på biomasse som energikilde.