Akkumulatortanken på Heimdal utnytter varmen bedre

07.11.2018 | nyheter

Mange har kanskje lagt merke til en ny, stor og sølvfarget tank som har reist seg ved siden av varmesentralen. Dette er en tank med 5.000 m3 vann som fungerer som et varmebatteri/termos.

Vi kan varme opp vannet i denne tanken til 120 °C ved hjelp av spillvarme fra avfallsforbrenningen. På denne måten kan avfallsvarme benyttes når behovet i fjernvarmenettet øker. «Batteriet» lades på natten og brukes på dagtid når behovet er størst. «Batteriet» har en effekt på 20 MW i 10 timer. Ved bruk av akkumulatortanken blir den miljøvennlige spillvarmen fra avfall utnyttet bedre, og kan erstatte andre brensel.