Overskuddsvarme utnyttes til fjernvarmeproduksjon

17.10.2016 | nyheter

Årvollskogen varmesentral i Moss

Årvollskogen varmesentral i Moss

Statkraft har inngått avtale med Rockwool om leveranse av 7,5 GWh. overskuddsvarme fra Rockwools fabrikker i Trondheim og Moss. Varmen skal benyttes i fjernvarmenettet i de to byene.

Statkraft Varme har en klar ambisjon om miljøvennlig vekst og utvikling. Disse to avtalene vil være et viktig bidrag til dette, sier direktør for Statkraft Varme, Bjørn Hølaas. Overskuddsvarmen vil erstatte bruk av fossil energi og gass i egen varmeproduksjon, fortsetter han.
Avtalene bidrar til økt utnyttelse av regionale, fornybare energiressurser. Årlig avtalt leveranse i Trondheim er ca 3,5 GWh og for Moss er årlig leveranse 4 GWh, med potensiale for økt uttak på sikt. Avtalen tilsvarer oppvarming av ca 500 boliger. Oppstart av leveransene er planlagt i løpet av første kvartal neste år.
Bellona og Norsk fjernvarme er positive og ønsker samarbeidet velkommen
- Samarbeidet mellom Statkraft og Rockwool viser at det er viktig at aktører i markedet møtes og tenker på tvers av egen virksomhet når vi i felleskap skal finne fornuftige løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet, sier fagsjef Hallstein Havåg fra Bellona.
- Vi synes dette er et strålende samarbeid som understreker selve grunnidéen med fjernvarme – nemlig å ta vare på ressurser som ellers går til spille. Samarbeidet i Moss og Trondheim er lokal ressurseffektivitet i praksis og noe mange andre bør lære av, sier Trygve Mellvang-Berg, kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme.