Norges største badeanlegg bytter ut varmepumpe med fjernvarme

02.02.2016 | nyheter

Statkrafts Terje Berg og administrerende direktør i Pirbadet Knut Pettersen.

Statkrafts Terje Berg og administrerende direktør i Pirbadet Knut Pettersen.

Statkraft Varme har nå inngått en ny langsiktig varmeavtale med Stiftelsen Trondheim Pirbad. Flere leverandører har det siste halve året konkurrert om å bli badeanleggets nye energileverandør.

Avtalen omhandler leveranse av rundt 7 GWh varme og kjøling til badeanlegget. Den gamle avtalen mellom Pirbadet og Statkraft Varme avsluttes etter 15 år i mai 2016. Statkraft har i denne perioden eid og driftet et varmepumpeanlegg for Pirbadet. Store driftsproblemer og stadig lavere energiutbytte har gjort dette til et lite lønnsomt samarbeid.

Pirbadet vil få en løsning som sikrer dem stabil energiforsyning og forutsigbare kostnader i tiden som kommer.

- Vi får konsentrere oss om det vi skal være gode på, så får Statkraft gjøre det de er gode på, sier administrerende direktør Knut Pettersen i stiftelsen Trondheim Pirbad.

- Ekstra hyggelig med en slik avtale hvor vi vinner gjennom i konkurranse med flere tilbydere og ender opp med en lønnsom avtale for begge parter, sier kundeansvarlig i Trondheim, Terje Berg.