Energifleksibel oppvarming sparer nettinvesteringer

14.02.2020 | nyheter

Energi Norge har publisert en interessant artikkel om hvordan vannbåren varme frigjør kapasitet i el-nettet.