Fjernvarme som byggvarme – en suksess historie

05.04.2018 | nyheter

I Trondheim bygges det nå en ny videregående skole på Saupstad. Entreprenøren, Skanska, valgte vannbåren byggvarme som oppvarming og byggtørke i byggeperioden. Dette er Statkrafts hittil største byggvarmeprosjekt. Skolen har et totalareal på 33 000 m2.

Skanska har installert en varmeveksler på 900 kW som er plassert i kjelleren på bygget, dette gir nok kapasitet til å varme opp hele bygget ved hjelp av 3 store luftblåsere. 

Vi var utrolig spente på om dette var en god byggvarmeløsning, sier ansvarlig for rigg og logistikk hos Skanska, Christian Werner. Det har gått veldig bra og vi er veldig fornøyde fortsetter han. Særlig malerne er fornøyd med at vi bruker fjernvarme som byggvarme. Materialene har veldig godt av det. Nå har de samme temperatur og luftfuktighet i byggeperioden som etterpå og de slipper den ekstra fuktigheten som de ville fått ved bruk av gass til oppvarming, forteller en fornøyd Christian Werner.

Å benytte vannbåren byggvarme i byggeperioden har vist seg å være en stor fordel med hensyn til sikkerhet og miljø på byggeplassen. Hvis det blir en lekkasje er det kun vann som lekker og ikke gass.

En stor del av bygget på Saupstad ligger under jorden. Ved bruk av dieselaggregat  som er en mer tradisjonell oppvarmingsmetode ville det blitt problematisk å bli kvitt eksosen. I tillegg er rigging av anlegg for gass og diesel kostbart og omfattes av mange restriksjoner av hensyn til sikkerhet sier Christian Werner.

Fakta om Heimdal VGS

  • Skole, idrettshall og kulturhus i ett
  • Trøndelag fylkeskommune er byggherre
  • 33 000 m2
  • Inneholder teatersal og spesialrom for idrett og kultur
  • Utnytter flere energikilder til oppvarming
  • Flerbrukshall med plass til 2500 tilskuere
  • Blir hjemmebane for Kolstad herrehåndball
  • En del av områdeløftet for bydelen