Ny adkomst til Heimdal varmesentral

14.11.2018 | nyheter

adkomst

Det bygges ny avkjøring fra E6 rett ved varmesentralen. I dette prosjektet får Statkraft ny adkomst til anlegget fra E6 i vest.

Det betyr at det meste av trafikken inn til anlegget ikke vil benytte Østre Rosten lengre. Anslagsvis utgjør dette 70-100 biler pr dag. Våre kunder vil få en mye enklere adkomst og det vil være svært positivt for beboere og næringsliv på Tiller som vil oppleve mindre trafikkbelastning på Østre Rosten. Prosjektet forventes ferdigstilt første halvår 2019.