Ny modell for pris på effekt i Trondheim

06.02.2018 | nyheter

Statkraft Varme følger strømprisen i de områdene hvor vi leverer fjernvarme. Fra 01.01.2018 har Trønderenergi AS lagt om sin prismodell for avregning av effektmålte anlegg. Den samme endringen gjelder dermed for fjernvarme i Trondheim.

Tidligere har den høyest målte timesverdien de siste 12 måneder vært grunnlaget for avregning av effektleddet.  Dette gjorde at effektkostnaden ble fordelt jevnt over hele året. Nå har vi fått en månedsavregning for effekt. Effekttoppen i hver måned danner grunnlaget for avregning av effektleddet den måneden. Effektkostnaden blir da høyere i vintermånedene og lavere om sommeren.

Effektprisen har ulik sats sommer og vinter og det innføres trinnvis effektledd.