Ny veileder for fossil- og utslippsfrie byggeplasser

19.06.2018 | nyheter

Veilederen er laget av DNV GL på vegne av Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova, Byggevareindustrien, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Akershus og Oslo (EBAO), Oslo Kommune og Nelfo.

Den vil være til hjelp for de aktørene som ønsker å redusere sine utslipp i byggeperioden ved å finne fossil- og utslippsfrie alternativer.  Veilederen er utformet som en sjekkliste. Den skal gi konkrete svar og råd.

I dag benyttes i stor grad fossile energikilder på byggeplassene, velederen skal gjøre det enklere å erstatte disse med fossil- og utslippsfrie alternativ som fjernvarme.