Nye leveringsbetingelser

04.05.2015 | nyheter

Statkraft Varme har nå revidert våre leveringsbetingelser. Vi har samordnet og rendyrket leveringsbetingelser, tekniske bestemmelser og kontrakter. Tekniske bestemmelser er fortsatt under revidering.

Her finner du siste versjon av leveringsbetingelsene