Våre leveringsbetingelser er revidert

27.06.2019 | nyheter

Vi har revidert våre leveringsbetingelser og vedtatt egne leveringsvilkår for kjøleanlegg (der Statkraft leverer kjølekompressoren)