Statkraft kjøper Gardermoen Energi

16.11.2015 | nyheter

Statkraft Varme AS har inngått avtale med Hafslund ASA om kjøp av Gardermoen Energi AS. Gardermoen Energi AS forsyner deler av Oslo Lufthavn og næringskunder i området med 54 GWh fjernvarme i året.

Statkraft Varme og Hafslund har inngått avtale med om overdragelse av aksjene i Gardermoen Energi AS.

Kjøpet av Hafslunds fjernvarmevirksomhet på Gardermoen vil styrke Statkraft Varmes posisjon som nasjonal fjernvarmeleverandør. På Østlandet har Statkraft i dag fjernvarmevirksomhet i Nannestad, på Bogerud og Haugerud i Oslo, Ås og Sandefjord, og bygger for tiden ny varmesentral og utvider fjernvarmenettet i Moss og Rygge kommuner.

– Fjernvarme er et satsingsområde for Statkraft, som er Norges ledende aktør innen fornybar energi. Kjøpet av Gardermoen Energi er i tråd med strategien, og styrker vår posisjon på Østlandet, sier Bjørn Hølaas, direktør for fjernvarme i Statkraft.

Fjernvarmekundene på Gardermoen inkluderer blant annet deler av Oslo Lufthavn (OSL). Flyplassen er en stor og viktig mottaker av varme fra Gardermoen Energi, og er avhengig av leveranse av varme 24 timer i døgnet, 365 dager i året. 

Gardermoen Energis to ansatte fortsetter i selskapet.