Statkraft Varme velger fornybar strøm

09.04.2018 | nyheter

miljøbevis

Statkraft Varme har som målsetting å levere 100% fornybar varme og kjøling. Fra 2017 har vi derfor kjøpt opprinnelsesgarantier for all elektrisitet vi kjøper.