Statkraft Varme selger fjernvarmevirksomheten i Levanger kommune

02.01.2017 | nyheter

10. januar 2017 overtar lnnherred Biovarme AS Statkraft Varme sitt fjernvarmeanlegg i Levanger kommune

Statkraft Varme har undertegnet avtale om salg av fjernvarmeanlegg med tilhørende virksomhet i Levanger kommune til det lokale selskapet Innherred Biovarme AS. Statkraft Varme er en av de største nasjonale fjernvarmeleverandørene i Norge og vil i all hovedsak satse på større anlegg fremover. - Fjernvarmeanlegg på Røstad, med tilhørende fjernvarmenett er et av våre mindre anlegg og potensialet for videre vekst og utvikling knyttet dette anlegget ses best realisert av nye eiere med fokus på mindre anlegg, sier Bjørn Hølaas, direktør for fjernvarme i Statkraft.

Innherred Biovarme AS har i de siste årene hatt tilsyn og alarmberedskap ved Røstad fjernvarmeanlegg. Vi er glade for å kunne overta eierskapet av anlegget og videreføre driften i egen regi. Innherred Biovarme AS ønsker å oppgradere anlegget og se på muligheten for videre utbygging av fjernvarmenettet, sier Åge Bakkejord, daglig leder i Innherred Biovarme.

Gjennomføring av salget forutsetter nødvendige samtykker fra offentlige myndigheter og tredjeparter. Overtagelsesdato er planlagt til 10. januar 2017. Partene er enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen. Salget vil ikke berøre noen av Statkraft Varmes ansatte.