Gladnyhet fra Harstad

12.08.2019 | nyheter

Harstad

Harstad Tidende melder at klimagassutslippene i Harstad er redusert med 17 %. Byen er dermed godt igang med å nå sitt mål om en reduksjon på 40% innen 2030.

Etablering av fjernvarmeanlegget på Hjellholmen trekkes fram som en viktig bidragsyter for å nå klimamålene. Siden etableringen i 2012 har fjernvarme erstattet rundt 80 miljøskadelige oljekjeler. I tillegg har store bedrifter som Tine og Harstad sykehus koblet seg til fjernvarmeanlegget.

 I tillegg til etablering av fjernvarme, forklares reduksjonen blant annet med økt kollektivtrafikk og lavere utslipp fra bilparken. Nå fokuserer Harstad på videre reduksjon og vurderer etablering av landstrømanlegg for ferge- og båttrafikken som ett av tiltakene.