Samfunnsansvar

Statkraft Varme, i likhet med Statkraft, arbeider for å utøve samfunnsansvar i alle våre aktiviteter.

Kort sagt betyr dette at vi skal levere oppvarmning basert på miljøvennlige energikilder, bruke bærekraftige, trygge og effektive produksjonsmetoder og opptre på en etisk ansvarlig måte.