Samfunnsansvar

Statkraft arbeider for å utøve samfunnsansvar i alle aktiviteter.

Kort sagt betyr det at vår produksjon skal være basert på miljøvennlige energikilder, at vi skal bruke bærekraftige, trygge og effektive produksjonsmetoder, og at vi skal opptre på en etisk ansvarlig måte.

Fjernvarme og fjernkjøling representerer en bærekraftig og plasseffektiv forsyning som passer godt med økt fortetting og bærekraftig byutvikling. Fjernvarme gir økt fleksibilitet og mulighet for å utnytte overskuddsressurser. Bruk av fjernvarme fristiller elektrisitet til elektrifisering av andre områder som f.eks transport og avlaster strømnettet noe som gir økt forsyningssikkerhet. Dette bidrar til en bærekraftig forsyning, økt verdiskaping og styrket grønn konkurransekraft.

Les mer om samfunnsansvar i Statkraft-konsernet: