Helse og sikkerhet

Å vise omsorg for hverandre star sentralt I Statkrafts kultur. Det er helt avgjørende å ha et trygt, sikkert og sunt arbeidsmiljø. Vårt mål er å ha null alvorlige personskader bade for våre egne ansatte og for våre leverandører, samarbeidspartnere og tredjeprter.

Vår ambisjon er å:

  • være et av Nordens ledende selskap innen helse og sikkerhetsarbeid
  • bruke vår kompetanse til å forebygge skade på menneskers helse og ytre miljø

Vi når våre ambisjoner gjennom å:

  • Ha en god risikostyring i hele virksomheten, og en synlig ledelse.
  • Ha en helsefremmende arbeidsplass med et godt sosialt arbeidsmiljø, hvor vi gjennom kultur og holdning tenker forebyggende og jobber for kontinuerlig forbedring
  • Sammen med kunder og leverandører jobbe for en enhetlig gjennomføring av HMS arbeidet; systematisk arbeid med læring, implementering, etterlevelse og erfaringsdeling