Bærekraft

Vår verden er i endring, globale miljøtrusler blir stadig mer tydelige. Statkraft er Europas største leverandør av bærekraftig energi, og Statkrafts fjernvarmeproduksjon beveger seg mot 100 prosent klimanøytralitet.

Vi bidrar i hovedsak til en mer bærekraftig fremtid gjennom:

  • vår kjernevirksomhet – ved å levere fornybar fjernvarme
  • vår forretningspraksis – ved å opptre på en bærekraftig og ansvarlig måte.

En rekke av fjernvarmenettene til Statkraft Varme er allerede fossilfrie. Vi jobber aktivt mot det grønne skiftet ved å bruke fornybart brensel i form av trevirke og avfall. Bærekraftige biooljer erstatter de tradisjonelle, fossile oljene.

Miljøarbeidet vårt er basert på å redusere vår miljøpåvirkning. Derfor kartlegger og vurderer vi kontinuerlig våre miljøaspekter. Vår miljøstrategi inneholder konkrete, ambisiøse og klare mål for hvor vi vil med vårt miljøarbeid.

Les mer om bærekraft i Statkraft-konsernet:

Kontakter ytre miljø

contact profile
Sissel Hunderi
Rådgiver ytre miljø
contact profile
Ola Niklasson
Rådgiver ytre miljø
fjernkontrollen

Fjernkontrollen

Fjernkontrollen leveres av Norsk Fjernvarme. Hensikten med fjernkontrollen.no er å gi kunder, utbyggere og andre interesserte oppdatert informasjon om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegg landet rundt.

GÅ TIL FJERNKONTROLLENRelatert innhold