Miljøansvar

Hender som holder jordklode

Vår verden er i endring, og globale miljøtrusler blir stadig mer tydelige. Statkraft er Europas største leverandør av bærekraftig energi, og Statkrafts fjernvarme beveger seg stadig mot 100 prosent klimanøytralitet.

En rekke av fjernvarmenettene til Statkraft Varme er allerede stort sett fossilfrie.Vi jobber aktivt mot det grønne skiftet ved å bruke fornybart brensel i form av trevirke og avfall. Bærekraftige biooljer erstatter de tradisjonelle, fossile oljene.

Miljøarbeidet vårt er basert på å redusere vår miljøpåvirkning. Derfor kartlegger og vurderer vi kontinuerlig våre miljøaspekter. Vår miljøstrategi inneholder konkrete, ambisiøse og klare mål for hvor vi vil med vårt miljøarbeid. Dette kan for eksempel være å øke vår fornybarandel, redusere nitrogenutslipp og ta vare på og om mulig utnytte våre restprodukter.