Finn en rørlegger med fjernvarmekompetanse

Her finner du en oversikt over rørleggere som har gjennomført vår opplæring og bestått avsluttende eksamen, noe som gjør de godt egnet til å gjennomføre service på kunde og-leilighetssentraler, prosjektere og idriftsette kundesentraler.