Statkraft Varme

Norway flag icon
Norway

Statkraft utreder mulighetene for en oppgradering av Heimdal Varmesentral 

Heimdal Varmesentral ble satt i drift 1985 og har i dag 3 separate forbrenningslinjer hvor det årlig sluttbehandles 210 000 – 225 000 tonn restavfall. Dette er restavfall fra både privatpersoner og industrielle aktører som ikke blir gjenbrukt eller gjenvunnet på annen måte. Varmen fra forbrenning av restavfall benyttes til fjernvarmeoppvarming til byens befolkning.

Fjernvarmeanleggene i Trondheim leverer varme til over 20 000 boenheter og 900 næringskunder Trondheim, dette tilsvarer ca. 30 % av dagens oppvarmingsbehov i Trondheim. Ca 80 % av dette er varmegjenvinning fra forbrenning av restavfall ved Heimdal Varmesentral. Statkraft har nå startet en studie for å se på mulighetene for en oppgradering av de to eldste forbrenningslinjene ved anlegget. Målet med studien er å fortsatt sikre at det finnes nødvendig kapasitet for en miljømessig trygg og sikker slutthåndtering av restavfall i regionen. En oppgradering av dagens anlegg vil også imøtekomme nye miljøkrav som vil komme i årene som kommer. 

Mulighetsstudien er en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse som etter planen skal være ferdig i november 2021.Relatert innhold