Jump to content Jump to navigation Jump to search
rør

Namsos

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Namsos kommune i Trøndelag


Anlegget hadde oppstart i 2011 og består av en varmesentral som forbrenner flis som grunnlast. I tillegg mottas biovarme fra Moelven. Anlegget har gass og oljekjel som effektreserve.

Fjernvarmenett gjennom Namsos sentrum er 9,1 kilometer langt. Større kunder er sykehuset, kommune og fylkeskommune.

  • 21,5
    Produksjon
  • 84,6 %
    Fornybarandel
  • 26 g/kWh
    CO₂

Lokale miljødata

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving.