Ås

Statkraft har konsesjon for å levere fjernvarme i Ås kommune i Viken.

En varmesentral som er basert på utnyttelse av bioenergi fra nærområdet, er bygd inne på universitetsområdet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Varmesentralen skal også kunne brukes av universitet for undervisning og FoU-aktiviteter.

Et om lag 5,5 kilometer langt nytt fjernvarmenett er bygd gjennom NMBUs område og videre ned gjennom Ås sentrum og frem til Ås ungdomsskole. I tillegg har Statkraft overtatt 1,5 kilometer med eksisterende fjernvarmenett inne på NMBUs område.

Universitetets bygninger og flere kommunale og private bygg i Ås sentrum er tilknyttet fjernvarmenettet.

  • 31 GWh
    Produksjon
  • 99,9 %
    Fornybarandel
  • 10,1 g/kWh
    CO₂

Lokale miljødata

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving.

Ås video