Jump to content Jump to navigation Jump to search
fjernvarme

Gardermoen

Gardermoen Varmesentralen på Gardermoen har vært i drift siden 1998.

Statkraft Varme overtok varmesentralen og fjernvarmenettet på Gardermoen i november 2015 og har siden stått for driften av anlegget.

Hovednettet er på 20 kilometer og forsyner flere større næringsbygg, med Oslo Lufthavn Gardermoen som den største mottakeren.

Fjernvarmeanlegget på Gardermoen er i hovedsak basert på utnyttelse av bioenergi fra nærområdet. Spisslastbehovet dekkes av el-kjeler og fyringsolje.

  • 69 GWh
    Produksjon
  • 95,8 %
    Fornybarandel
  • 30,4 g/kWh
    CO₂

Lokale miljødata

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving.

Gardermoen