Harstad

Statkraft leverer fjernvarme i Harstad kommune i Troms og Finnmark.

Varmen produseres fra en varmesentral på Hjellholmen, og det blir benyttet lokal skogsflis som grunnlast. Som effektreserve er det installert to gasskjeler.

Nettet i Harstad er totalt på 18 kilometer og går fra Stangnes industriområde til Sama (Tine), med Hjellholmen varmesentral plassert omtrent på midten. Mer enn 70 bygninger er knyttet til nettet. Sykehuset er en av de største kundene. Også skoler, Grottebadet, Harstadhallen, hoteller, kulturhuset og industribygg er tilkoblet, samt noen eneboliger.

Etablering av sentralen medførte investeringer på 200 millioner og har gitt ringvirkninger for Harstad i form av nye grønne arbeidsplasser, lokalt innkjøp av varer og tjenester og brenselsleveranser fra et lokalt selskap. Anlegget ble satt i drift i 2012.

  • 47 GWh
    Produksjon
  • 88,9 %
    Fornybarandel
  • 49,8 g/kWh
    CO₂

Lokale miljødataRelatert innhold

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving.