Jump to content Jump to navigation Jump to search
fjernvarme

Harstad

Statkraft Varme leverer fjernvarme i Harstad kommune.

Varmen produseres fra en varmesentral på Hjellholmen som benytter lokal skogsflis som grunnlast. Som effektreserve er det installert to gasskjeler.

Nettet i Harstad er totalt på 18 kilometer og går fra Stangnes industriområde til Sama (Tine), med Hjellholmen varmesentral plassert omtret på midten. Mer enn 70 bygninger er knyttet til nettet, med sykehuset som en av de største kundene. I tillegg er skoler, Grottebadet, Harstadhallen, hoteller, kulturhuset og industribygg tilkoblet, samt noen eneboliger.

Etablering av sentralen medførte investeringer på 200 millioner og har gitt ytterligere ringvirkninger for Harstad i form av nye grønne arbeidsplasser, lokalt innkjøp av varer og tjenester og brenselleveranser fra et lokalt selskap. Anlegget ble satt i drift i 2012.

  • 46 GWh
    Produksjon
  • 93 %
    Fornybarandel
  • 41,7 g/kWh
    CO₂

Lokale miljødata

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving