Namsos

Statkraft har konsesjon for å levere fjernvarme i Namsos kommune i Trøndelag.


Anlegget hadde oppstart i 2011 og består av en varmesentral som forbrenner flis som grunnlast. I tillegg mottas biovarme fra Moelven. Anlegget har gass og oljekjel som effektreserve.

Fjernvarmenett gjennom Namsos sentrum er 9,1 kilometer langt. Større kunder er sykehuset, kommune og fylkeskommune.

  • 19 GWh
    Produksjon
  • 90,2 %
    Fornybarandel
  • 51,7 g/kWh
    CO₂

Lokale miljødata

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving.