Nannestad

Statkraft har konsesjon for å levere fjernvarme i Nannestad kommune i Viken.

Virksomheten har eksistert siden 2001 og leverer i dag 10 GWh varme årlig til 20 offentlige bygg og næringsliv i Nannestad sentrum. Totalt 3,2 kilometer med fjernvarmetrasé er bygd.

Fjernvarmeanlegget i Nannestad er i hovedsak basert på utnyttelse av bioenergi fra nærområdet. Spisslastbehovet dekkes av el og olje.
 
 
 

Fakta

  • 9 GWh
    Produksjon
  • 92,6 %
    Fornybarandel
  • 36,8 g/kWh
    CO₂

Lokale miljødata

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving.