Nannestad

Nannestad fjernvarme

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Nannestad.

Virksomheten har eksistert siden 2005 og leverer i dag 10 GWh varme årlig til 20 offentlige bygg og næringsliv i Nannestad sentrum. Totalt 3,2 kilometer med fjernvarmetrasé er bygd.

 • Per Weidenhaijn

 • Fakta

  Produksjon 2016: 7,9 GWh
  Fornybarandel: 94 %
  Brenselskilde: Biobrensel
  CO2: 34,4 g/kWh*

  * CO2-utslipp beregnes for hele livssyklusen for alle brenselstyper inkludert transport.