Jump to content Jump to navigation Jump to search
Trondheim

Trondheim

Trondheim har hatt fjernvarme siden 1982. I dag dekker fjernvarme 30 prosent av byens oppvarmingsbehov.

Forbrenningsanlegget på Heimdal benytter hovedsakelig restavfall til å varme opp fjernvarmevannet. Avfallet kommer fra hele Midt-Norge, fra Saltfjellet i nord til Dovre i sør.

Fra Heimdal går varmt vann i rør til store deler av byen. Blant institusjonene som får fjernvarme i Trondheim, er St. Olavs hospital, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Lerkendal stadion og Nidarosdomen. I tillegg får de fleste borettslagene i byen fjernvarme til oppvarming.

For å kunne gi byen en sikker leveranse av fjernvarme er det etablert undersentraler på Marienborg, Nidarvoll, Dragvoll, Lilleby, Øya, Midtbyen, Brattøra, Heggstadmoen og Ladehammeren.

 

 

 • HVS
  Kyrre Mathisen
 • HVS
 • akkumulatortank
 • Trondheim

 • 668 GWh
  Produksjon
 • 51,8 g/kWh
  CO₂
 • 85,9 %
  Fornybarandel

Den uvanlig høye CO2 -faktoren i 2019 skyldes store driftsproblemer ved avfallsforbrenningen. Anlegget opplevde stans i produksjonen i tre lengre perioder hvor forsyningen måtte kompenseres med gass. Det bygges nå en elkjel-reserve som er forventet å redusere fornybarandelen med 3 prosentpoeng.

Lokale miljødata

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving


Relaterte artikler