Vilkår / leveringsbetingelser

Woman signing a form while people watch and look happy

Leveringsbetingelsene er sendt i post eller som epost til alle våre privatkunder.

Avtalene regulerer, sammen med eventuelle særskilte avtalevilkår, forbrukeres rettigheter og plikter for levering av fjernvarme.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Leveringsbetingelser .PDF