Betalingsmåter

eFaktura

Du mottar faktura fra Statkraft Varme AS rett i nettbanken din. Fakturaen er ferdigutfylt, du slipper å taste KID, kontonummer, beløp og forfallsdato når du skal betale, men du har mulighet til å endre både forfallsdato, beløp og kontonummer som skal belastes.

I nettbanken vil du få et arkiv over alle betalte og ubetalte regninger og det er enkelt å betale regninger selv om du er på reise.

Avtale om eFaktura oppretter du i din nettbank. Når du betaler en faktura fra Statkraft Varme, skal du kunne velge efaktura fra oss i nettbanken.

For å registrere en avtale om eFaktura manuelt, trenger du din eFaktura referanse, den finner du midt på fakturaen fra oss.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. På forfall belaster banken din konto for avtalt beløp, og overfører dette til oss. Du har mulighet til å stoppe betalingen, om du skulle ha behov for det.

Ved å opprette både e-Faktura og AvtaleGiro mottar du ingen papirfaktura og betaling skjer automatisk ved forfall.

Opprettelse av AvtaleGiro skal komme som et tilbud i nettbanken når du betaler en faktura fra oss. Hvis du får problemer, kan banken din hjelpe deg med dette.